ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

پارک ملی کاکادو به وسعت ۲۰ هزار کیومتر مربع در قلمرو شمالی-استرالیا- قرار گرفته و آمیخته‌ای از مناظر گوناگون، جنگل‌های گسترده، دشت‌های بی‌درخت و پرتگاه ماسه‌ای

تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد/تصاویر

عبارات مهم : استرالیا

پارک ملی کاکادو به وسعت ۲۰ هزار کیومتر مربع در قلمرو شمالی-استرالیا- قرار گرفته و آمیخته ای از مناظر گوناگون، جنگل های گسترده، دشت های بی درخت و پرتگاه ماسه ای ناهموار در سال 1981 تاسیس است و اکنون در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

به گزارش توریسم آنلاین، کاکادو بی شک دارای یکی از متنوع ترین زیستگاه ها با داشتن یک سوم از پرندگان، یک چهارم ماهی های آبهای شیرین و یک پنجم از پستانداران استرالیا است.

جالب است بدانید که یکی از بزرگترین معادن اورانیوم دنیا هم در این پارک قرار دارد.

تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

پارک ملی کاکادو به وسعت ۲۰ هزار کیومتر مربع در قلمرو شمالی-استرالیا- قرار گرفته و آمیخته‌ای از مناظر گوناگون، جنگل‌های گسترده، دشت‌های بی‌درخت و پرتگاه ماسه‌ای

تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

پارک ملی کاکادو به وسعت ۲۰ هزار کیومتر مربع در قلمرو شمالی-استرالیا- قرار گرفته و آمیخته‌ای از مناظر گوناگون، جنگل‌های گسترده، دشت‌های بی‌درخت و پرتگاه ماسه‌ای

تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

واژه های کلیدی: استرالیا | استرالیا | اخبار گوناگون

تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

تصاویر ، ماجراجویی در پارکی که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا را در خود دارد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs