ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار پزشکی تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن به وسیله محققان واحد علوم و تحقیقات بررسی شد. 

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه های ناخن

عبارات مهم : بیماری

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه های ناخن به وسیله محققان واحد علوم و تحقیقات بررسی شد.

به گزارش مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، استفاده از تراشه های ناخن در تشخیص مبتلا شدن به بیماری پوکی استخوان به عنوان جایگزینی جهت آزمون سنجش تراکم استخوان ( BMD ) که روش معمول تشخیص این بیماری محسوب می شود، به وسیله محققان واحد علوم و تحقیقات بررسی شد.

طناز تعصب محقق واحد علوم و تحقیقات گفت: بیماری پوکی استخوان معضلی در بهداشت عمومی است که با زیاد کردن سن میانگین جامعه، روز به روز زیاد می شود. این بیماری بخصوص در میان زن ها بیش از مردها شیوع پیدا می کند.

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن

وی افزود: در آزمون سنجش تراکم استخوان ( BMD ) که در حال حاضر قطعی ترین روش جهت تشخیص پوکی استخوان هست، علاوه بر هزینه بالا، فرد ملزم به دریافت اشعه ایکس است که خود می تواند موجب خطر و عارضه جسمی شود.

این محقق تاکید کرد: بر همین اساس تحقیقی از سوی محققان واحد علوم و تحقیقات انجام شد که در آن اصل بر ارائه روشی غیرتهاجمی، کم هزینه و کم خطر جهت تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان قرار داده شد.

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن به وسیله محققان واحد علوم و تحقیقات بررسی شد. 

تعصب با اشاره به اینکه در این تحقیق با استفاده از تراشه های ناخن دست و پا، اقدام به بررسی مبتلا شدن یا عدم مبتلا شدن فرد مورد آزمایش به بیماری پوکی استخوان شده است هست، افزود: این تحقیق براساس مقایسه میان نتیجه های حاصل از بررسی تراشه های ناخن دو گروه کنترل، مشمول بر زن های ۲۰ تا ۳۰ سال و گروه بیمار، زن های ۴۰ تا ۶۰ سال که مبتلا شدن آنها به پوکی استخوان قطعی بود انجام گرفت.

وی ادامه داد: تفاوت میان نمودار افراد غیرمتبلا و مبتلا به پوکی استخوان حاصل از آزمایش ها، نشان داد که این روش می تواند جایگزین مناسبی جهت روش معمول باشد.

این محقق اظهار داشت: ولی با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق تنها مشمول بر افراد معدودی آن هم تنها از میان زن ها بوده هست، در حال حاضر نمی توان از این روش به عنوان روشی قطعی در تشخیص مبتلا شدن به بیماری پوکی استخوان یاد کرد.

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن

تعصب عنوان کرد: در حال حاضر از این روش می تواند به عنوان یک پیش آزمایش جهت تشخیص افراد مشکوک به بیماری پوکی استخوان استفاده کرد و در صورت تشخیص بیماری، با روش BMD اقدام به بررسی قطعی شود.

وی خاطرنشان کرد: جهت اینکه بتوان از این روش به عنوان یک روش جایگزین در تشخیص بیماری پوکی استخوان استفاده کرد باید نمونه های بیشتری از میان زن ها و مردها مورد ارزیابی قرار گیرند.

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن به وسیله محققان واحد علوم و تحقیقات بررسی شد. 

این محقق گفت: همچنین ساخت دستگاهی جهت پودر کردن ناخن در محیطی کاملا بهداشتی و طراحی نرم افزاری که بتواند به صورت خودکار نمودار حاصل از نتیجه های آزمایش را ارائه دهد، می تواند در زیاد کردن قطعیت نتیجه های حاصل از این روش کمک کند.

این تحقیق به وسیله طناز تعصب و آیدا حق نژاد محققان واحد علوم و تحقیقات با عنوان «بررسی امکان استفاده از تراشه های ناخن در تشخیص زودهنگام پوکی استخوان» به راهنمایی دکتر محمد نیکخو در این واحد دانشگاهی انجام شده است است.

تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان از روی تراشه‌های ناخن

واژه های کلیدی: بیماری | تحقیقات | استخوان | استفاده | مبتلا شدن | تشخیص بیماری | پوکی استخوان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs