ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی پروتئین تازه با توانایی رسانش الکتریکی

محققان دانشگاه ایالت آریزونا، پروتئینی را شناسایی کردند که دارای توانایی رسانش الکتریکی است. 

شناسایی پروتئین تازه با توانایی رسانش الکتریکی

شناسایی پروتئین تازه با توانایی رسانش الکتریکی

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه ایالت آریزونا، پروتئینی را شناسایی کردند که دارای توانایی رسانش الکتریکی هست.

به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، هنگامی که محققان چهارسال قبل، در حال انجام آزمایشاتی جهت توسعه ابزارهای بازخوانی اسیدهای آمینو و دی ان ای بودند پروتئینی موسوم به alphaVbeta3 را شناسایی کردند که دارای رسانش الکتریکی بالایی بود. از آن هنگام محققان تلاش کردند تا توضیحی جهت این توانایی بیابند.

محققان دریافتند این اوضاع با یک نظر فیزیکی که بر مبنای آن پروتئین ها در یک حالت کوانتومی بین رسانش و عدم رسانش الکتریکی قرار دارند، سازگار است.

شناسایی پروتئین تازه با توانایی رسانش الکتریکی

با انجام مطالعات زیاد معلوم شد نوسان الکتریکی می تواند پروتئین را به گونه ای جنبش کند که به یک عایق یا یک رسانای الکتریکی تبدیل شود.

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، در هر پروتئین سه سطح جهت توزیع انرژی وجود دارد که یکی مربوط به حالت فلزی یا رسانش، دومی مربوط به حالت عایق و سومی مربوط به اوضاع بحرانی کوانتومی است که بین دو اوضاع قبلی قرار دارد. محققان با استفاده از مدل سازی کامپیوتری توانستند اوضاع پروتئین alphaVbeta3 را در حالت بحرانی کوانتومی تثبیت کنند. در تحقیقات بعدی محققان توانستند یک ابزار الکتریکی بسازند که رسانش الکتریکی پروتئین را فعال و غیرفعال کند.

محققان دانشگاه ایالت آریزونا، پروتئینی را شناسایی کردند که دارای توانایی رسانش الکتریکی است. 

در حال حاضر محققان به دنبال روش هایی هستند که بتوانند از این توانایی پروتئین جهت ساخت تجهیزات و ابزار پزشکی بهره بگیرند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nano Futures انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | شناسایی | پروتئین | الکتریکی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs