ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

یک استارت آپ هنگ کنگی در حال کار بر روی ربات های انسان نماست که با برخورداری از هوش مصنوعی بتوانند وارد تعاملات اجتماعی با انسان ها شوند.

ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

عبارات مهم : انسان نما

یک استارت آپ هنگ کنگی در حال کار بر روی ربات های انسان نماست که با برخورداری از هوش مصنوعی بتوانند وارد تعاملات اجتماعی با انسان ها شوند.

ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

یک استارت آپ هنگ کنگی در حال کار بر روی ربات های انسان نماست که با برخورداری از هوش مصنوعی بتوانند وارد تعاملات اجتماعی با انسان ها شوند.

ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

یک استارت آپ هنگ کنگی در حال کار بر روی ربات های انسان نماست که با برخورداری از هوش مصنوعی بتوانند وارد تعاملات اجتماعی با انسان ها شوند.

مهر

واژه های کلیدی: انسان نما | هوش مصنوعی | اخبار علمی و آموزشی

ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

ساخت ربات های انسان نما در هنگ کنگ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs