ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم ملی ۷.۹ درصد ، انتشار شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای جهت نخستین بار

معاون اقتصادی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: تاکنون شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای محاسبه و منتشر نمی‌شد و قیمت تورم نیز در سطح شهری و روستایی بود، ولی

تورم ملی ۷.۹ درصد ، انتشار شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای جهت نخستین بار

انتشار شاخص های کلان در سطح منطقه ای جهت نخستین بار/ تورم ملی ۷.۹ درصد

عبارات مهم : ایران

معاون اقتصادی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: تاکنون شاخص های کلان در سطح منطقه ای محاسبه و منتشر نمی شد و قیمت تورم نیز در سطح شهری و روستایی بود، ولی مرکز آمار در طرح های متنوعی که اجرا کرد تلاش کرده به شاخص های کلان در سطح منطقه دست یابد و تورم را در سطح ملی محاسبه و منتشر کند.

به گزارش ایسنا، جواد حسین زاده در نشست خبری اعلام شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت تَورم جهت کل کشور و تشریح ابعاد آن که امروز در مرکز آمار برگزار شد، اظهار کرد: مرکز آمار آمارهای متنوعی را تولید می کند به خاص در حوزه دِه که می توان گفت از جمله نیازهای توسعه پایدار، داشتن آمارها در حوزه های جغرافیایی هست. نیاز به آمارهایی داریم که سطح تفصیل آن در حد جنسیت، قومیت و سن و جنس و … باشد.

تورم ملی ۷.۹ درصد ، انتشار شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای جهت نخستین بار

وی ادامه داد: به همین جهت به دنبال تهیه برنامه ای در حوزه دِه هستیم. تاکنون تورم به تفکیک شهر و دِه بوده ولی امروز توانستیم تورم را در سطح ملی منطقه ای و شهری و روستایی هر کدام با وزن خودشان منتشر کنیم که بر اساس محاسبات صورت گرفته تورم ملی(مجموع تورم شهری و روستایی) ۷.۹ درصد هست. برنامه جامعی هم داریم که آمارهای کلان را به تفکیک مناطق منتشر کنیم.

حسین زاده با اشاره به اینکه برنامه های کلان از مناطق غافل هست، ولی ابزارهای آن مورد نیاز برنامه ریزان مناطق است گفت: سیاست های کلان از جمله اقتصاد مقاومتی اشاره می کند به تمرکز زدایی. مرکز آمار هم به دنبال رفتن از مرکز آمار سنتی به مدرن است و تلاش می کند تمرکز زدایی را در دستور کار قرار دهد. ما باید بتوانیم شاخص های کلان را در سطح کوچکتر تشریح کنیم.

معاون اقتصادی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: تاکنون شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای محاسبه و منتشر نمی‌شد و قیمت تورم نیز در سطح شهری و روستایی بود، ولی

وی در پاسخ به ایسنا راجع به اینکه تورم تا چه سطحی منتشر خواهد شد، بیان کرد: تورم از این بعد تا سطح شهری و روستایی نیز منتشر خواهد شد و میتواند به پژوهشگران و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را قرار دهد.

او در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا، مبنی براینکه آیا با اعلام قیمت ملی تَورم این امیدواری وجود دارد، که از این بعد آمارهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران به جای بانک مرکزی مورد استناد مسئولان اقتصادی و پژوهشگران قرار گیرد، گفت: به هر حال مرجع رسمی اعلام آمار تورم، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران است ولی اینطور هم نیست که پژوهشگران و مسئولان اقتصادی همه فقط به آمار بانک مرکزی مراجعه کنند.

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران همچنین ادامه داد: به هر حال تعداد اقلام ما و تنوع محصولاتی که مورد بررسی قرار می گیرند تفاوت دارد و همچنین روش های محاسبه نیز اندکی متفاوت هست، به همین ترتیب در ارائه قیمت تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این قیمت کمی متفاوت است.

تورم ملی ۷.۹ درصد ، انتشار شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای جهت نخستین بار

وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و پراکندگی بازارها، قیمت و حتی در بعضی موارد روند تغییرات قیمت جهت یک کالا در نقاط متفاوت متفاوت هست. این اختلاف قیمت در مناطق روستایی جهت بعضی از کالاها به خصوص محصولات کشاورزی که در دِه تولید و مصرف می شود و از دسترس واسطه ها دور هستند، زیاد خود را نشان می دهد.

حسین زاده ادامه داد: همچنین نتیجه های طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد شکاف بین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در مناطق شهری و مناطق روستایی در طول سال های اخیر کماکان وجود دارد. عوامل مختلفی مانند هزینه حمل و نقل، آثار سیاست های اقتصادی دولت، تفاوت زیرساخت های اقتصادی در کلان شهرها و مناطق روستایی، اختلاف درآمد، تفاوت الگوی مصرف و غیره باعث اختلاف قیمت ها در مناطق متفاوت کشور می شود.

معاون اقتصادی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: تاکنون شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای محاسبه و منتشر نمی‌شد و قیمت تورم نیز در سطح شهری و روستایی بود، ولی

وی بیان کرد: بسیاری از کشورها تلاش می کنند با استخراج خانواده هایی از شاخص های دارای پوشش های متفاوت، نیازهای متعدد بازدیدکنندگان متفاوت CPI را برآورده سازند. در راس این شاخص ها، CPI رسمی فراگیر واقع شده است است که مربوط به کل کشور هست. در بعضی کشورهای بزرگ، شاخص های منطقه ای بیش از CPI ملی رواج دارند. به خصوص در حالتی که شاخص ها جهت تعیین زیاد کردن درآمدها به کار گرفته می شوند.

او افزود: بنابراین، علاوه بر CPI ملی که گسترده ترین پوشش ممکن را دارد، شاخص های فرعی نیز منتشر می شوند که می توانند با حوزه هایی نظیر زیربخش های جمعیت، مناطق جغرافیایی و گروه های خاص کالا مرتبط باشند. شاخص های CPI ملی باید در سطوح هرچه تفصیلی تر منتشر شوند، لیکن بسیاری از بازدیدکنندگان به تغییرات قیمت گروه های خاصی از کالاها علاقه مندند. در واقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می کنند که در آن یک پایگاه داده مربوط به قیمت ها و وزن ها نگهداری می شود تا انواع شاخص های فرعی از آن استخراج شود.

تورم ملی ۷.۹ درصد ، انتشار شاخص‌های کلان در سطح منطقه‌ای جهت نخستین بار

وی تشریح کرد: اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یا قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی و یا هر دو این موارد (هزینه ها و قیمت ها) متفاوت باشد، مورد نیاز است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود.

برخی از دلایل لزوم اجرای طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی به این علت است که ابتدا براساس نتیجه های سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (۲۶ درصد کل جمعیت که حدود یک سوم خانوارها هستند) در مناطق روستایی و آبادی ها زندگی می کنند. با توجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت های اقتصادی بین کلان شهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی جهت سیاست گذاران دارد.

او در توضیح علت دوم گفت: سیاست گذاری های دولت جهت توسعه روستایی با جهت گیری زیاد کردن درآمد روستاییان هست. این اقدام در صورتی به درستی عمل می کند که آینده نگری زیاد کردن درآمد با توجه به درآمد حقیقی و با در نظر گرفتن زیاد کردن هزینه ها باشد. بنابراین با توجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح واقعی درآمد در دِه را اندازه گیری کند. ضمن این که بعضی سیاست های دولت مانند هدفمندی یارانه ها اثرات متفاوتی بر مناطق شهری و روستایی داشته است.

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs