ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جدول + اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید

با کم کردن سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد اقساط پرداختی و سود تمام دوره این وام جهت متقاضیان تعدیل و نسبت به گذشته به صرفه‌تر شد.

جدول + اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید

اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید+ جدول

عبارات مهم : صندوق

با کم کردن سود تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد اقساط پرداختی و سود تمام دوره این وام جهت متقاضیان تعدیل و نسبت به گذشته به صرفه تر شد.

به گزارش ایسنا، صندوق بعد انداز مسکن یکم طرحی بود که بعد از مشورت های زیاد بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی در نهایت در سال ۱۳۹۴ در بانک مسکن به مرحله اجرا درآمد. این وام در ابتدا تا سقف ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان بود و شرایط آن به گونه ای که متقاضی باید جهت دریافت این تسهیلات جهت دوره یک ساله سپرده گذاری کرده و در نهایت مبلغ مورد نظر را دریافت می کرد. دوره بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۱۲ سال و سود پرداختی در ابتدای شروع به کار صندوق حدود ۱۴ درصد بود، ولی در ادامه با تغییراتی در پرداخت تسهیلات صندوق بعد انداز یکم، مبلغ وام جهت زوجین خاص شد، به گونه ای که بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان عوض کردن کرد.

بر این اساس مبلغ وام صندوق بعد انداز مسکن یکم جهت انفرادی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و جهت سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان هست. جهت زوجین نیز در پایتخت کشور عزیزمان ایران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است پیدا می کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را جهت یک دوره سپرده گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده می خواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده گذاری شده است را دریافت می کند.

جدول + اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید

اما در حدود سه سالی که از راه اندازی صندوق بعد انداز مسکن یکم می گذرد سود تخصیص داده شده است یافته به تسهیلات آن به تدریج کمتر شد تا اینکه از حدود ۱۴ درصد ابتدای دوره به ۹.۵ درصد رسید. این در حالی است که بر اساس مصوبه تازه شورای پول و اعتبار در روز گذشته(سه شنبه) سود تسهیلات این بخش مجددا کم کردن یافته و از ۹.۵ به ۸ درصد رسیده هست. این اختلاف ۱.۵ درصدی بار دیگر موجب کم کردن اقساط دوره و در نهایت سود کلی که به تسهیلات آن تخصیص داده شده است پیدا می کند، خواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود وام تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده نیز از ۸ به ۶ درصد کم کردن یافته است.

با کم کردن سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد اقساط پرداختی و سود تمام دوره این وام جهت متقاضیان تعدیل و نسبت به گذشته به صرفه‌تر شد.

در جدول زیر مبلغ وام های ۴۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق بعد انداز یکم بعد از عوض کردن قیمت سود از ۹.۵ به ۸ درصد با فرش دوره بازپرداخت ۱۲ ساله مورد محاسبه قرار گرفته هست.

واژه های کلیدی: صندوق | میلیون | اندازی | دریافت | تسهیلات | میلیونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

جدول + اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید

جدول + اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs