ساکت آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی

ساکت: آخرین ایران پروژه همکاری ایرانی بازیگر سینمای قرارداد بازیگری سینمایی بازیگران

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصاویر) + تظاهرات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان (

به گزارش سرپوش، گروهی از کشاورزان شرق اصفهان امروز با حضور در خیابان مشتاق و پل خواجو خواستار پرداخت خسارت کشاورزان و تصمیم گیری در مورد حق آبه کشاورزی شدند.

تصاویر) + تظاهرات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان (

تظاهرات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان (+تصاویر)

عبارات مهم : خسارت

به گزارش سرپوش، گروهی از کشاورزان شرق اصفهان امروز با حضور در خیابان مشتاق و پل خواجو خواستار پرداخت خسارت کشاورزان و تصمیم گیری در مورد حق آبه کشاورزی شدند.

تصاویر) + تظاهرات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان (

واژه های کلیدی: خسارت | اصفهان | تظاهرات | تظاهرات | اخبار اجتماعی

تصاویر) + تظاهرات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان (

تصاویر) + تظاهرات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs